کاغذ دیواری / کاغذ دیواری قابل شستشو/کاغذ دیواری سه بعدی
رنگ در دکوراسیون داخلی

رنگ در دکوراسیون داخلی

نگاهی تازه به دکوراسین داخلی

دکوراسیون داخلی منزل

دکوراسیون داخلی با گسترهای وسیع که هر روز حوزه های جدید به آن افزوده میشود در واقع رشتهایست بسیار جامع که اطلاعات زیادی را در شاخههای مختلف میطلبد. هنر یکی از اصول دکوراسیون است که برای آراستن یک محیط به آن نیاز داریم با این حال هنر با تمام وسعت خود تنها بخشی از یک پروژه دکوراسیون را پاسخگوست.

شاید برای یک طرح زیبا از دکوراسیون بایست روانشناسی نیز بدانیم. باید بدانیم که تنها زمانی زیبایی اشیاء به نهایت خود نشان داده و در محیط درک میشود که هر چیز در جای خود قرار گیرد. به طور مثال یک رنگ که در محیطی زیبا دیده میشود، در محیطی دیگر ناخوشایند است و این حس خوب یا بد نه به ذات رنگ که به قرارگیری و همخوانی محیط پیرامونش وابسته است. گاهی سیاه زیباترین رنگ است و گاهی سفید زشتترین رنگ محیط میشود. این امر در استفاده ما از متریالهای مختلف نیز صادق است.

گاهی باید از سنگ استفاده کنیم، گاهی از چوب یا آهن یا هزاران ماده و متریال مختلف و این هنر یک طراح است که با دانش خود بتواند متریالهای مختلف را که در برخی موارد دارای تضاد ماهیتی با هم میباشندرا نیز به طریقی زیبا در کنار هم قرار دهد که بخشی از یک موضوع واحد گردند. در واقع باید در یک دکوراسیون زیبا ارتباط بین مواد و موضوعات به طوری باشد که همگی یک ماده شوند و تمام رنگها یک رنگ شوند. درست مثل یک طبیعت بکر شوند که همگی با هم یک موضوع را تشکیل دهند.

دکوراسیون داخلی منزلاین که چگونه به این تکنیک دست یابیم موضوعی است که نیاز به درست دیدن دکوراسیون دارد. یعنی بایست دکوراسیون را با تمام پیچیدگیها و در عین سادگیاش ببینیم. باید طراح خود جزوی از یک طرح شود تا حس دکوراسیون را به درستی درک کند و به آن زیبایی سرشار از هماهنگی و همخوانی دهد. برای رسیدن به این منظور باید با دکوراسیون زندگی کرد و محیط اطراف را احساس کرد، باید نقد کرد، باید فهمید. باید بدانیم که نیاز به زیبایی دکوراسیون را خلق میکند.

پس دکوری که حس زیبایی را منتقل نکند را نمیتوان دکوراسیون نامید. رنگ، عنصر اصلی دکوراسیون تاثیرات حاصل از رنگها همواره لازمه دریافت نتیجهای مطلوب از انجام هر نوع کار عملی، وجود اطلاعات و آگاهی لازم تئوری در آن زمینه است.

ما در این مقاله سعی کردهایم اطلاعاتی را با همین موضوع و هدف ارایه دهیم.

رنگها در دو بستر اصلی در محیط حضور مییابند: پوشش اصلی فضاها شامل دیوارها، کفها، سقفها و درها

لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پردهها و غیره. در مقام مقایسه این دو قالب با هم، به لحاظ نقش دکوراسیونشان در محیط، پوششهای فضا از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا که نسبت به لوازم دکوراسیونی ثابتتر بوده و به گونهای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا میکند.

در میان این پوششها، دیوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژهای داشته و میزان تاثیرگذاریشان بر دیگر لوازم دکوراسیونی بسیار چشمگیرتر است. گذشته از موضوع تاثیر بر روی دیگر لوازم محیط، دیوارها و رنگ انتخابشان درتغییر وسعت و نور فضا نیز بسیار موثر است. رنگ سفید سفید سمبل خلوص، بیگناه، پاکی، آرامش و صلح است. سفید به همراه خلوصش، یکی از کاربردیترین رنگها در طراحی دکوراسیونی است یم فضا است زیرا که با همه رنگها قابل ترکیب است.

( منظور از ترکیب در این مباحث، کنار هم قرارگیری رنگها در یک کمپوزسیون (ترکیب) رنگی در فضا است.) به کارگیری رنگ سفید در فضا به خصوص برای پوششهای اصلی، آن مکان را روشنتر و بزرگتر جلوه میدهد. بنابراین برای فضاهای کوچک و کم نور انتخاب ایدهآلی است. سفید خالص هنگامی که با نور طبیعی نورپردازی میشود. یک رنگ گرم را ایجاد میکند ولی در زیر نورهای مصنوعی به نظر سرد میرسد. در نتیجه با اضافه کردن نورهای زرد، قرمز و قهوهای در کنار نور مصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک یا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر میکند. این رنگها از کیفیت سفید نمیکاهند بلکه آن را گرمتر میکنند.

رنگ سفید برای فضاهایی با عناصر معماری قدیمی یا جهت ایجاد هماهنگی بین سبکهای کاملا مجزای معماری بسیار ایدهآل است. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید میتوان از لوازمی با رنگهای خنثی و بافتهای طبیعی مانند چوب استفاده کرد و برای ایجاد تضادهای ظریف و زیبا تعدادی رتگهای دراماتیک نیز به این ترکیب افزود. رنگهای خنثی رنگهای خنثی رنگهایی هستند که از میزان زیادی سفید برخوردار بوده ولی به هیچ یک از رنگهای اولیه و ثانویه متمایل نیستند.

با این تعریف رنگهای کم مایه مانند صورتی کم رنگ یا آبی آسمانی جز رنگهای خنثی محسوب نمیشوند ولی رنگ کرم یکی از رنگهای خنثی به حساب میآید. همین مساله در مورد خاکستری روشن که از مشکی نشات گرفته است نیز صدق میکند. رنگهای خنثی در بسیاری از مواد طبیعی مانند سنگها، خاک، زمین، چوب، حصیر، شن و امثال اینها و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شیشه، سیمان، و غیره دیده میشوند.

رنگهای خنثی در دنیای دکوراسیون از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و کاربردی هستند. خنثی بودن آنها به این معناست که میتوانید به راحتی در کنار هر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیباییهای هر یک به خصوص رنگها، ترکیبی مناسب در فضا ایجاد کرد. با توجه به آنکه این رنگها نیز آرامبخش و ملایم هستند. با پوشش دیوار به یکی از آنها میتوان پس زمینه خوبی برای نصب تابلو، نوارهای چاپی و کاغذی، پردهها، به طور کلی دیوارکوبها فراهم آورد. اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسیونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر هم ریزند، یکی از راههای ایجاد تعادل در محیط با حفظ همان وسایل، رنگآمیزی سطوح اصلی یا تعویض پوششهای ثانویه، مانند رومبلی، پردهو غیره به یکی از رنگهای خنثی است.

هنگامی که قصد دارید قسمت از فضا مانند یک دیوار، در، پنجره و یا حتی خردهریزهایی مانند دستگیره، چوب پرده و به طورکلی هر وسیلهای کخ در محیط وجود دارد به محض ورود بیننده به داخل، نظر او را جلب نکند، آنها را به یکی از رنگهای خنثی رنگآمیزی کرده و یا رنگ خنثی را در انتخاب آنها در نظر بگیرید. از این خاصیت رنگهای خنثی برای رفع عیوب معماری و شکستگیها و فرورفتگیها میتوان بهره زیادی کسب کرد.

به عنوان مثال با رنگآمیزی بخشی از فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمیخواهید فوری مورد توجه بیننده قرار بگیرید، توسط یکی از رنگهای خنثی به راحتی میتوانید آن را در نظر اول بپوشانید. به کارگیری رنگهای خنثی در محیط نیز با اهداف گوناگونی دکوراسیونی صورت میگیرد. نصب تابلویی به رنگ زرد، با خاصیت گرم در فضایی که اغلب پوششها و لوازم دکوراسیونی آن از رنگهای خنثی انتخاب شده است، میتواند دارای دو هدف باشد: جلب نظر بیننده به طرف اثر هنری تابلو که در اینجا با نورپردازی این تاکید را بیشتر کرده است. تغییر فضای یکنواختی با عنصری با رنگ آمیزی گرمتر و انرژی دارتر

دکوراسیون داخلی منزل.

رنگهای خنثی در پرده های مختلف از روشن تا تیره وجود دارند و به لحاظ سبک جز ترکیبات رنگی مورد استفاده در سبک کلاسیک هستند. به عنوان نمونه اگر طراح داخلی به لزوم جلوه دادن فرورفتگی در کنار پنجره و پله تاکید داشت به طور قطع یک و یا ترکیبی از چند رنگ گرم را در کنار رنگهای ملایم و خنثی به کار میبرد تا به این ترتیب نظر هر بیننده در حال عبور از آن محیط را به خود جلب کند. ولی اکنون با انتخاب اغلب پوششهای محیط به رنگهای خنثی مقصودی برعکس داشته و ممکن است هنگامی که فردی از پایین به بالا آمده و یا از پله ها به طبقه پایین میرود حتی این فضا را نادیده بگذرد

رنگ در دکوراسیون داخلی.

کفپوش و پارکت     09120747401

کفپوش و پارکت     09132699913

کفپوش و پارکت     021-88413849

کفپوش و پارکت     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عبارات کلیدی

پارکت چیست؟*پارکت لمینیت*لمینیت چیست؟*پارکت *قیمت پارکت *تفاوت پارکت و لمینت *پارکت آرتا *انواع پارکت *معایب پارکت *پارکت لمینت *پارکت چوبی *نصب پارکت کف پوش ضداسیدی* کف پوش*کفپوش پی وی سی *کفپوش ارزان *قیمت کفپوش* کفپوش pvc *قیمت کفپوش لمینت *تفاوت کفپوش و پارکت *قیمت انواع کفپوش پی وی سی *کفپوش رولی *کف پوش پی وی سی

  ما بر روی  متریال  های مورد اطمینان از لحاظ کیفیت ،تنوع ،و بالاخص مقرون به صرفه بودن ،بررسی و تحقیق میکنیم و بهترین ها را در اختیار شما قرار میدهیم

بهترین را به شما پیشنهاد میدهیم

در انتخاب کالای خود با ما مشورت کنید

کاغذ دیواری کفپوش پی وی سی پارکت لمینت

 دستگیره آشپزخانه  ست پارچه ای آشپزخانه   دستمال تنظیف آشپزخانه  پیش بند آشپزخانه  دم کنی آشپزخانه سرویس پارچه ای آشپزخانه عروس دستگیره فر  دستکش فر زیرانداز مسافرتی سرویس پارچه ای آشپزخانه خرید سرویس پارچه ای آشپزخانه قیمت سرویس پارچه ای آشپزخانه    باکس پارچه ای