کاغذ دیواری / کاغذ دیواری قابل شستشو/کاغذ دیواری سه بعدی
نصب پارکت

نصب پارکت

 

 

 

روشهای نصب شناور لمینت

نصب شناور لمینت و یا پوششهای چوبی دیگر، به معنای قرار دادن آنها بر روی کف بدون اتصال به اجزای زیری برای مثال: عایقهای صدا و دیوارهای کناری میباشد. در این حالت باید شیارها و زبانه های صفحه ها را به چسب آغشته نموده و در یکدیگر قرار داد. 1-در صفحه های گذشته به نحوه آماده سازی و ایجاد زیرساختها پرداخته شد. حال روشهای نصب و چیدمان لمینتها توضیح داده میشود. ابتدا سطحهای رویی یا زیری شیارها را به چسب چوب آغشته کنید.

در صورتی که چسب زدن به صورت پیوسته و بدون فاصله صورت پذیرد، انسجام صفحهها به یکدیگر تضمین خواهد شد. کار را از کنار یک دیوار صاف آغاز کنید. به منظور داشتن خطهای متصل به یکدیگر در انتهای کار، باید از ابتدا گوهای را پشت صفحهی اول و متصل به دیوار قرار دهید. به کمک گیرههای ویژه میتوانید صفحه ها را به راحتی در یکدیگر و بدون فاصله قرار دهید. این ابزارها قابل اجاره کردن نیز هستند.

2- ساده ترین وسیله برای نگهداری لمینت ها در یکدیگر استفاده از چسب های نواری پهن است.

3- علاوه بر آن میتوانید برای حفظ فشار لمینت ها تا زمان خشک شدن چسبهای درون شیارها از گیرهه ای مخصوص استفاده کنید.

4- یکی از کارآمدترین ابزارهای موجود گیره ی ویژه با پایه های مکشی است. از این ابزار میتوان در تمام قسمتهای لمینت استفاده نمود. نصب شناور پوشش کف چوبی با اتصالات به دلیل حرکت و جابهجایی صفحه ها در نصب شناور، وجود یک روش خنثی کنندهی حرکت، الزامی است. تنها به منظور از بین بردن مشکل جابهجایی در پوششهای کف چوبی در حالت شناور، روش ویژهای ابداع گردیده و آن ایجاد شیارهایی زیر تختههاست. بعد از قراردادن زبانهها در جای اصلی، اتصالات آماده را در زیر تخته ها و در شیار مخصوص نصب میکنند. ابزارهای ویژهی دیگری برای این روش لازم نیست. ترسیم نقشه ی چیدمان لمینتها و پارکتها در حالت شناور 8) به طور معمول چیدمان رجهای لمینتها و پارکتها به روش بیانت ها اجرا میگردد.

بدین معنی که : ادامه ی برش قطعه ی انتهایی مسیر اول، قطعه ی ابتدایی رج بعدی خواهد بود. البته در صورتی که قطعه ی به دست آمده ی آخری قابل استفاده نباشد، باید از قطعه ی جدید استفاده کرد. مزیت این روش به وجود آمدن کمترین ضایعات چوب خواهد بود.

9) در صورت تمایل به داشتن چیدمان با رحهای خطوط یک در میان، میتوان نحوهی چیدمان را بر اساس آن تنظیم نمود. تصویر 9 نماینگر چیدمانی با خطوط منظم است.

از طرف دیگر رنگ و خطوط اصلی چوب نیز میتواند در نحوه چیدمان تاثیرگذار باشد. مهمترین اصل در اجرای پارکت یا لمینت، توجه نمودن به راهنمایی سازندگان آنها و و کسب تجربهی شخص نصاب است.

برای مثال در صورت بروز مشکلی همچون رسیدن به قطعه انتهایی بدون شیار، میتوان به وسیله فرز انگشتی، شیار باریکی روی چوب ایجاد نمود و یا اگر قطعه ی انتهایی دارای دو زبانه باشد، میتوان یکی از آنها را قطع نمود، یا حتی اگر دو شیار روبه روی یکدیگر قرار بگیرند، میتوان از زبانه ی دست ساز ( قطعه چوب باریک به قطر زبانه) در داخل شیار استفاده کرد.

اجرای پوشش های کف چوبی پوششهای کف چوبی باید روی عایقهای صدا اجرا گردند. از پشم شیشه نیز میتوان برای عایقبندی استفاده نمود. تخته چوبهای مورد نظر دارای شیار و زبانهاند که باید درون یکدیگرقرار داده بشوند. تنها تفاوت اجرای تخته های چوبی با پارکت و لمینت، در ضربه زدن با سنباده و چکش به تخته هاست.

هنگام نصب تخته های برش خورده از الوار نیز باید فاصله 15 میلی متری از کنار دیوار را برای جابه جایی کل محاسبه نمود و ایجاد کرد. زدن چسب به شیارها و زبانه ها الزامی بوده و نحوه چیدماننیز مانند لمینت ها و پارکتها میتواند به صورت مورب یا لوزی اجرا گردد. در ضمن تختها قابلیت نصب بر روی صفحههای نئوپان را به وسیله پیچ دارند.

برخی از تولیدکنندگان تختههای برش خورده از الوار به صورت نصب شناور را نیز به بازار عرضه کردند. اجرای پارکت به حال قرار دادن روی چسب اغلب پوششهای کف چوبی که قابل نصب به حالت شناور هستند، قابلیت نصب بروی چسب را نیز دارند. نکته قابل توجه قراردهی شیارها و زبانه ها در یکدیگر بدون چسب زدن است. این شیوه نصب بسیار برای مکانهای با گرمایش از کف مناسب است، زیرا انتقال گرما به درستی صورت میگیرد.

10) ابتدا محل مورد نظر را به بخشهای کوچکتر تقسیم نموده و به وسیله کاردک دندانهدار ( ارتفاع دندانهها باید 4 میلی متر باشد) مقداری چسب را روی سطح مورد نظر به شکل مارپیچی بکشید. سپس اجازه دهید تاچسب ها اندکی در برابر هوا قرار گرفته و مانند نصب به حالت شناور صفحه های لمینت یا پارکت را روی کف نصب نمایید. نصب پارکت به شکل لوزی یا هفت هشتی نیاز به تمرین و یا ممارست بیشتری دارد. برای نصب پارکتها به شکل لوزی، باید ابتدا ریسمانی را از کنار دیوار به جهت مخالف به حالت مورب کشیده و کار را با نصب اولین پارکت کنار ریسمان آغاز کنید.

در طرح هفت هشتی نیز باید دو ریسمان را به صورت مورب که در دو جهت مخالف یکدیگر و به صورت موازی با دیوارها نصب نموده و کار را با قطعات پارکتهای چسب خورده از مرکز کف محل مورد نظر آغاز کنید.

سپس رجهای سمت راست و بعد سمت چپ را به طور کامل پوشش دهید. مراقبت و نگهداری از پارکت به روشهای مختلف میتوان از کفهای پارکتی و چوبی مراقبتهای لازم را به عمل آورد.

اما در هر صورت مواد مصرفی محافظ به دو گروه تقسیم میشود:

1- مواد محافظی که به صورت لایهای روی سطح قرار گرفته و ثابت باقی میمانند.

2- موارد محافظی که جذب چوب یا پارکت شده و آنها را از درون تقویت میکنند. مواد محافظ لایهای (نفوذ ناپذیر) را به وسیله قلم موی غلتکی یا سقفی به حالت مورب و به پهنای حداکثر 1 متر در جهت نور ورودی لز پنجره بکشید.

سپس کار را از سمت مخالف و به حالت مورب از گوشهی دیگر مکان مورد نظر ادامه داده و پس از پایان این مرحله، بار دیگر از جهت ابتدایی کار را دنبال کنید. هوای مطلوب هنگام کار بین 20 درجه سانتی گراد دما و 65% رطوبت است. در ضمن دقت کنید که محل مورد نظر در برابر جریان تندباد یا تابش شدید و مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.

مواد محافظ نفوذ پذیر (روغنی) را با قلم موی غلتکی و یا سقفی روی سطح چوب کشیده و بعد از چند دقیقه آن را با تی (لاستیکی) بکشید. پس از جذب روغن به درون چوب، سطوح را با حوله پاک کنید.

24 ساعت بعد با یک تکه پارچه تمام سطوح را صیقلی نمایید. یک راهنمایی حرفهای: در صورت استفاده از مواد نفوذناپذیر و در فاصلهی زمان بین خشک شدن دو مرحله، برجستگیهایی را روی سطحها مشاهده خواهیم نمود. بهتر است آنها را با سنبادهی نمره 120 با ملایمت صیقلی و سپس اقدام به پوشش دهی مرحله بعدی نمایید. چنان که در تصویر مشاهده میفرمایید، از دستگاه ویژهای میتوان برای صیقلی نمودن مکانهای وسیع استفاده نمود.

این ابزار را اجاره هم میتوان کرد. با ماله ی تخت میتوان روغن نفوذ پذیر را روی سطوح پوششهای کف چوب پنبهای کشید. نظافت پوششهای کفهای چوبی، پارکتی و لمینتی بسیار آسان بوده و تنها توسط پارچه ای نمناک قابل اجراست.

در صورت نیاز میتوان سطوح روغنی را با صابون مخصوص کف های چوبی پاک نمود. برای نگهداری از سطوح با لایهی نفوذناپذیر میتوان از انواع مواد صیقلی کننده و برای سطوح روغنی از روغنها و واکسهای ویژهی چوب استفاده نمود. در صورت ایجاد لکه های مقاوم در برابر پاک کنندهه ای معمولی،میتوان از مواد پاک کنندهی قوی استفاده نمود

نصب پارکت

 

 

 

کفپوش و پارکت     09120747401

کفپوش و پارکت     09132699913

کفپوش و پارکت     021-88413849

کفپوش و پارکت     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عبارات کلیدی

پارکت چیست؟*پارکت لمینیت*لمینیت چیست؟*پارکت *قیمت پارکت *تفاوت پارکت و لمینت *پارکت آرتا *انواع پارکت *معایب پارکت *پارکت لمینت *پارکت چوبی *نصب پارکت کف پوش ضداسیدی* کف پوش*کفپوش پی وی سی *کفپوش ارزان *قیمت کفپوش* کفپوش pvc *قیمت کفپوش لمینت *تفاوت کفپوش و پارکت *قیمت انواع کفپوش پی وی سی *کفپوش رولی *کف پوش پی وی سی

  ما بر روی  متریال  های مورد اطمینان از لحاظ کیفیت ،تنوع ،و بالاخص مقرون به صرفه بودن ،بررسی و تحقیق میکنیم و بهترین ها را در اختیار شما قرار میدهیم

بهترین را به شما پیشنهاد میدهیم

در انتخاب کالای خود با ما مشورت کنید

کاغذ دیواری کفپوش پی وی سی پارکت لمینت

 دستگیره آشپزخانه  ست پارچه ای آشپزخانه   دستمال تنظیف آشپزخانه  پیش بند آشپزخانه  دم کنی آشپزخانه سرویس پارچه ای آشپزخانه عروس دستگیره فر  دستکش فر زیرانداز مسافرتی سرویس پارچه ای آشپزخانه خرید سرویس پارچه ای آشپزخانه قیمت سرویس پارچه ای آشپزخانه    باکس پارچه ای